Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Det er regjeringen og Stortinget som fastsetter de nasjonale målene, men det er kommunene og fylkeskommunene som har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Planportal Vestfold 

Planportalen gir deg oversikt over de ulike aktørene i plansaker, hvilke prosesser en plan må igjennom og hvilke nasjonale og regionale interesser som må ivaretas i planene. 

Planportal Vestfold

 

Spør kommunen før du bygger

Fra 1. juli 2015 kan du bygge mer på eiendommen din, uten å søke kommunen eller spørre naboen. Da trår de nye og forenklede reglene i plan- og bygningsloven i kraft.

Les mer her

 

Lang saksbehandlingstid for klagesaker etter plan- og bygningsloven

Det er for tiden ca. tre til fire måneders saksbehandlingstid på byggesaker hos Fylkesmannen i Vestfold. Dette skyldes stor saksmengde og noe redusert bemanning. Vi beklager ulempene det kan medføre.