Organisasjonen

Fylkesmennene er noe ulik organisert. I Vestfold er det fem fagavdelinger. I tillegg er det en administrasjonsstab og en fagstab.

Fylkesmannnsembetet ledes av fylkesmannen og assisterende fylkesmann. Administrasjonsstaben utfører oppgaver på vegne av og for alle avdelingene. Det omfatter blant annet personal, økonomi, arkiv, service og IT. Fagstaben består av fem rådgivere med hvert sitt arbeidsområde, blant annet koordinering av Fylkesmannens kontakt med kommunene, kontakt med næringslivet og kommunikasjon.

 Klikk her for større organisasjonskart

 

04.11.2015

Miljøfyrtårn

Fylkesmannen i Vestfold er sertifisert som miljøfyrtårn. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.


22.03.2013

Bilder av ledelsenDokumenter

Ledelse

Fylkesmann Per Arne Olsen

Assisterende fylkesmann Bernt Lasse Berggreen

Avdelingsdirektør, Juridisk avdeling Per Arne Andreassen

Utdanningsdirektør Kari Evensen

Fylkeslege Henning Mørland

Fylkesmiljøvernsjef Elisabet Rui

Landbruksdirektør Olav Sandlund

Administrasjonssjef Jan Erik Glad