Nasjonal tilskuddsordning for inkkludering av barn i lavinntekstfamilier

Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan nå søke midler fra Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier.

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av midler til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 

Gå til Bufdirs nettside for mer informasjon.