Søk tilskudd til tiltak mot marin forsøpling

Marin forsøpling på Sandø i Vestfold
Marin forsøpling på Sandø i Vestfold

80 millioner kroner skal deles ut fra Miljødirektoratet til tiltak mot marin forsøpling. Organisasjoner, stiftelser, bedrifter m.fl. kan søke tilskudd! Les mer om tilskuddsordningen og søk her 

Fristen for å søke er 15. februar 2018

Marin forsøpling er noe som angår oss alle, og en av de store miljøutfordringene vi har. Avfallet i havet utgjør en stor menneskeskapt risiko for dyre- og fugleliv, og omfanget synes å øke.

Det kan søkes støtte til opprydningstiltak i strandsonen, på havbunnen eller i vassdrag. Minstesummen man kan søke for er 300.000 NOK. Hvis det er ønskelig å søke støtte til mindre ryddeprosjekter, anbefales det at flere samarbeidspartner som vurderer å søke tilskuddsordningen går sammen, eller at en benytter seg av refusjonsordningen for håndtering av herreløst marint avfall til Hold Norge rent http://holdnorgerent.no/refusjonsordningen/ 

Miljødirektoratet åpner også for å støtte andre tiltak som bidrar til å redusere marin forsøpling i norske områder, som kapanjer, undervisnings- og veiledningsmatriell, og informasjon rettet mot konkrete målgrupper, næringer og sektorer, eller kilder til marin forsøpling.