Vikerøya landskapsvernområde

Husdyrbeite har lange tradisjoner på Vikerøya. Beitingen har gjort øya til levested for en rekke sjeldne arter av planter og sopp.

Last ned PDF med mer informasjon om Vikerøya landskapsvernområde