Veggermyra naturreservat

Veggermyra er en svakt hvelvet nedbørsmyr. En nedbørsmyr får det aller meste av næringstilførselen gjennom nedbør. Det lever som regel få arter i tilknytning til slike myrer.

Last ned PDF med mer informasjon om Veggermyra naturreservat