Sundskjæra biotopvernområde

Sundskjæra var en viktig hekkeplass for fiskemåker og makrellterner. De senere årene har hekkebestanden på de to holmene vært liten.

Last ned PDF med mer informasjon om Sundskjæra biotopvernområde