Strømsundholmen biotopvernområde

Strømsundholmen er en brattlendt holme på nordsiden av Svenner. Holmen er en viktig hekkeplass for måker.

Last ned PDF med mer informasjon om Strømsundholmen biotopvernområde