Stormyr naturreservat

Stormyr er en artsfattig flatmyr som kan fortelle mye om tidligere tider.

Last ned PDF med mer informasjon om Stormyr naturreservat