Sæteråsen naturreservat

Sæteråsen barskogreservat er lite påvirket av hogst.
Sæteråsen barskogreservat er lite påvirket av hogst.

Sæteråsen var det første barskogreservatet i Vestfold. Reservatet byr på en rik granskog som er lite påvirket av hogst i nyere tid.

Last ned PDF med mer informasjon om Sæteråsen naturreservat