Sandebukta landskapsvernområde

I Sandebukta møtes flere verneverdier. Her er et regionalt viktig våtmarksområde for fugler, et nasjonalt viktig område for kvartærgeologi og et kulturlandskap med store deler av sitt opprinnelige preg intakt.

Last ned PDF med mer informasjon om Sandebukta landskapsvernområde