Saltbuskjær biotopvernområde

Biotopvernområdet består av to nesten sammenhengende skjær vest i Vrengensundet. Skjærene er en viktig hekkeplass for fiskemåker. Andre sjøfugler som makrellterner hekker i mindre antall.

Last ned PDF med mer informasjon om Saltbuskjær biotopvernområde