Røysa naturreservat

Til skogsreservat å være er Røysa lite i utstrekning. Reservatet er likevel langt fra beskjedent i verneverdier.

Last ned PDF med mer informasjon om Røysa naturreservat