Ringane naturreservat

Verneområdet byr på et nasjonalt verneverdig havstrandsamfunn, med uvanlig stor variasjon i vegetasjonstyper over et lite område.

Last ned PDF med mer informasjon om Ringane naturreservat