Napperødtjern naturreservat

Naturreservatet har en særegen kombinasjon av myr og sumpskog.

Last ned PDF med mer informasjon om Napperødtjern naturreservat