Mulåsen naturreservat

Halvannen kilometer sørøst for Holmestrand by stikker en brattlendt odde ut i Oslofjorden. Her er varmekjær edelløvskog med variert flora og fauna, og flere nasjonalt sjeldne og truede arter av lav og i nsekter.

Last ned PDF med mer informasjon om Mulåsen naturreservat