Mølen fuglefredningsområde

Mølen er en av Norges ypperste fuglelokaliteter. I løpet av noen timer en god høstmorgen kan hundre tusen fugler passere rullesteinstrendene på vei til sørligere strøk.

Last ned PDF med mer informasjon om Mølen fuglefredningsområde