Middagskollen naturreservat

Middagskollen naturreservat er svært kupert, med frodige daler og stupbratte fjellsider.

Last ned PDF med mer informasjon om Middagskollen naturreservat