Melsom plante- og dyrefredningsområde

Melsom dyre- og plantefredningsområde består av et større og et mindre område. Det største ligger innerst i Melsombukta, med eiketrær og andre edelløvtrær. Det minste består av fem store eiketrær på en rygg i det skrånende jordet mot sør.

Last ned PDF med mer informasjon om Melsom plante- og dyrefredningsområde