Marøyskjæra fuglefredningsområde

Marøyskjæra er en viktig hekkeplass for fiskemåker og makrellterner, selv om hekkebestandene kan svinge.

Last ned PDF med mer informasjon om Marøyskjæra fuglefredningsområde