Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Marøyskjæra fuglefredningsområde

Marøyskjæra er en viktig hekkeplass for fiskemåker og makrellterner, selv om hekkebestandene kan svinge.

Last ned PDF med mer informasjon om Marøyskjæra fuglefredningsområde