Malmøya naturreservat

Malmøya er en spesiell og variert øy. Her er rullesteinstrand, sandstrand og svaberg, tangvoller, tørrenger, strandkratt og vindpint skog.

Last ned PDF med mer informasjon om Malmøya naturreservat