Malmøya naturreservat

Malmøya er en spesiell og variert øy. Her er rullesteinstrand, sandstrand og svaberg, tangvoller, tørrenger, strandkratt og vindpint skog.

Last ned PDF med mer informasjon om Malmøya naturreservat

Kontaktpersoner