Løvealmen naturminne

Løvealmen er det eneste enkelttreet av alm som er fredet i Vestfold.

Last ned PDF med mer informasjon om Løvealmen naturminne