Langskjærene naturreservat

Langskjærene er viktige hekkeplasser for sjøfuglene. Skjærene har en liten, men stabil forekomst av hekkende teist.

Last ned PDF med mer informasjon om Langskjærene naturreservat