Kvitskjærene naturreservat

Kvitskjærene var en stor måkekoloni. I dag er den nesten tømt for sjøfugler. Skjærene har likevel kvaliteter som hekkeområde, og kan igjen bli viktig for måkene.

Last ned PDF med mer informasjon om Kvitskjærene naturreservat