Kulpa naturminne

Vest for Killingholmen ligger det noen små holmer. I 1988 ble disse vernet som et fem dekar stort naturminne. Kulpa er viktig for å forstå historien til Oslofeltets fossilførende bergarter.

Last ned PDF med mer informasjon om Kulpa naturminne