Krøsstjernåsen naturreservat

Krøsstjernåsen er en edelløvskog med opprinnelig preg.

Last ned PDF med mer informasjon om Krøsstjernåsen naturreservat