Korpen naturreservat

Korpen naturreservat ligger øst for Lågen, rett sør for Hvarnes, og er et mangfoldig område. Her er det skrinn furuskog, granskog og frodig edelløvskog. Alle norske skogdannende treslag vokser i reservatet.

Last ned PDF med mer informasjon om Korpen naturreservat