Kinnhalvøya naturreservat

Kinnhalvøya har en uvanlig stor variasjon i vegetasjonstyper.

Last ned PDF med mer informasjon om Kinnhalvøya naturreservat