Kattholmane naturreservat

Sørvest i Sandebukta ligger to små, kuperte skjær nær fastlandet. Hensynet til sjøfuglene som hekker her, førte til at Kattholmane ble vernet i 1978.

Last ned PDF med mer informasjon om Kattholmane naturreservat