Hummerbakken naturreservat

Hummerbakken er levested for den nasjonalt sjeldne og sterkt utrydningstruede sjøplanten dvergålegress.

Last ned PDF med mer informasjon om Hummerbakken naturreservat