Høymyr naturreservat

Høymyr er en jordvannsmyr med middels rik, stedvis rik vegetasjon.

Last ned PDf med mer informasjon om Høymyr naturreservat