Hillestadåsen naturreservat

Hillestadåsen naturreservat er en frodig bøkeskog helt på nordgrensen av skogtypens naturlige utbredelsesområde på det europeiske kontinentet.

Last ned PDF med mer informasjon om Hillestadåsen naturreservat