Gåserumpa naturreservat

Naturreservatet ble opprettet for å verne et område som er viktig for å forstå Oslofeltets bergarter, og for å ta vare på den særegne floraen.

Last ned PDF med mer informasjon om Gåserumpa naturreservat