Flatholmen biotopvernområde

Flatholmen i Viksfjord er hekkeplass for sjøfugler, og har vært særlig viktig for fiskemåker og hettemåker.

Last ned PDF med mer informasjon om Flatholmen biotopvernområde