Elva naturreservat

Elva er en stor, flat fattigmyr, nesten uten merker etter menneskers inngrep.

Last ned PDF med mer informasjon om Elva naturreservat