Bogen naturreservat

Det er sammenhengen mellom geologien, de geologiske prosessene og landskapet som gir Bogen verneverdi.

Last ned PDF med mer informasjon om Bogen naturreservat