Bliksekilen naturreservat

Bliksekilen er levested for den nasjonalt sjeldne planten dvergålegress. Våtmarksområdet er også viktig for vadefugler og svømmefugler på trekk.

Last ned PDF med mer informasjon om Bliksekilen naturreservat