Bjørkøya naturreservat

Da søndre del av Bjørkøya ble vernet, var formålet å ta vare på et område som gir innblikk i Oslofeltets fossilførende bergarter, og som har en svært frodig kalkfuruskog.

Last ned PDF med mer informajson om Bjørkøya naturreservat