Bjønnesholmen biotopvernområde

Bjønnesholmen i Viksfjord er et svært viktig hekkeområde for fiskemåker. Tidligere var det også en stor koloni av hettemåker her.

 

Last ned PDF med mer informasjon om Bjønnesholmen biotopvernområde