Bergan naturreservat

Bergan naturreservat er en frodig og variert edelløvskog, med innslag av gråor-askeskog og alm-lindeskog.

Last ned PDF med mer informasjon om Bergan naturreservat