Færder nasjonalparkstyre

Her offentliggjøres innkalling, saksdokumenter og referater/protokoller fra møter i Færder nasjonalparkstyre. Kontaktperson for Færder nasjonalparkstyre er nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli.

Alle dokumenter er PDF-filer

2018

Styremøte 15. oktober
Innkalling og saksliste (PDF 4 mb)
Protokoll

Styremøte 11. september
Innkalling og saksliste del 1 (PDF 7 mb)
Innkalling og saksliste del 2 (PDF 12 mb)  
Protokoll

Styremøte 14. juni
Innkalling og saksliste (PDF 6 mb)
Underskrevet protokoll

Styremøte 5. april
Innkalling og saksliste, del I (PDF 6 mb)
Innkaling og saksliste, del II (PDF 5 mb)
Protokoll

 

2017

Styremøte 6. desember
Innkalling og saksliste (PDF 8mb)
Protokoll

Styremøte 27. september
Innkalling og saksliste (PDF 8 mb)
Protokoll

Styremøte 23. mars
Innkalling og saksliste:
Del 1/3 (PDF 6 mb)
Del 2/3 (PDF 4 mb)
Del 3/3 (PDF 2 mb)

Protokoll


2016

Styremøte 6. desember
Innkalling og saksliste 
Protokoll 06.12.16

Styremøte 28. september
Innkalling og saksliste
Protokoll 28.09.2016

Styremøte 5. april
Innkalling og saksliste
Forvaltningsplan
Høringsuttalelser
Transport i skjærgården
Veildeder for besøksforvaltning - lastes ned fra Miljødirektoratets nettside
Veilder for kulturminner i områder vernet etter naturmangfoldloven  - lastes ned fra Miljødirektoratets nettside
Protokoll 05.04.2016

2015

Styremøte 2. desember
Innkalling og saksliste
Protokoll 02.12.2015

Styremøte 2. september
Innkalling og saksliste
Protokoll 02.09.2015

Styremøte 3. juni
Innkalling og saksliste
Utkast til forvaltningsplan
Utkast vedlegg til forvaltningsplan
Protokoll 03.06.2015

Styremøte 4. mars
Innkalling og saksliste
Utkast til forvaltningsplan
Utkast vedlegg til forvaltningsplan
Protokoll 04.03.2015

2014

Styremøte 9. desember
Innkalling
Protokoll

Styremøte 22. september
Innkalling
Protokoll

Styremøte 12. juni
Innkalling og saksliste
Protokoll

Styremøte 3. april
Innkalling og saksliste
Protokoll

Styremøte 4. februar
Innkalling og saksliste
Protokoll

Slik forvaltes nasjonalparken

Nasjonalparker og andre store verneområder forvaltes av styrer som består folkevalgte representanter fra kommune og fylkeskommune, samt Sametinget i samiske områder.

En statlig ansatt nasjonalpark-/verneområdeforvalter fungerer som sekretariat for styret. Forvalteren skal sikre god kontakt med og ha kunnskap om lokalmiljøet. Forvalteren er ansatt hos fylkesmannen, men er underlagt styret i forhold knyttet til verneområdeforvaltninga.

Forvalteren skal legge opp til at forvaltninga skjer i samsvar med internasjonale forpliktelser, nasjonale føringer, naturmangfoldloven og verneforskrifta.

Les mer hos Miljødirektoratet

Kontaktpersoner

Færder nasjonalparkstyre

Richard Fossum
Bente K. Bjerke
Roar Jonstang
Tone Skalpe Bjørnli
Rune Hogsnes

Varamedlemmer:
Erik Asmyhr
Cathrine Palm Spange
Maria Elisabeth Studsrød
Live Myhre Tandberg
Nell Gaalaas- Hansen