Verneområder i Vestfold på nett

Er du interessert i naturverneområder i Vestfold? Nå har vi publisert korte tekster og bilder fra mer enn halvparten av de 140 verneområdene i fylket.

Under områder som er vernet før 2014 finner du en klikkbar PDF med særtrykk fra boken "Natur i Vestfold" hvor du kan lese mer om området. Du finner også lenker til forskriften fra lovdata.no og til kart i naturbase.no. For områdene som har informasjonsskilt og forvaltningsplaner er dette også lenket opp.

For nyere verneområder vernet under ordningen med frivillig skogvern forsøker vi dessuten å angi hvor den enkleste adkomsten er inn til området.

Gå til verneområder i Vestfold her...