Folkemøte om tiltak mot lakseparasitten i Drammensregionen

En ekspertgruppe har på oppdrag fra Miljødirektoratet utredet muligheten for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris fra Drammensregionen. Gruppa legger fram sin rapport i et folkemøte i Drammen 15. mai.

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en av de alvorligste truslene mot norske villaksbestander. Bekjempelse av parasitten er derfor høyt prioritert. Drammensregionen er den eneste av de 17 regionene som har vært infisert av parasitten hvor det foreløpig ikke er utarbeidet en bekjempelsesplan.

En eventuell bekjempelse i Drammensregionen må bygge på en omfattende gjennomgang av alle tilgjengelige alternativer og muligheter. Miljødirektoratet satte i 2015 ned en ekspertgruppe med dette som mandat. På folkemøtet i Drammen vil gruppa presentere sitt arbeid og sine konklusjoner.

Møtet vil bli arrangert på Scandic Ambassadeur Drammen 15. mai 2018 fra kl 18:00-20:00

Les om ekspertsgruppas mandat og arbeid, samt behandling av elver med Gyroactylus salaris.

Les om folkemøtet "Kan Gyrodactylus salaris utryddes fra Drammensregionen"på sidene til Miljødirektoratet.

Se Miljødirektoratets Facebookside for arrangementsinfo

Kontaktpersoner