Hopp til innhold

Våtmarker

Våtmarker ligger der land og vann møtes og er leveområder for et mangfold av arter som er avhengige av de spesielle livsbetingelsene som våtmarkene gir. Våtmarkene er spesielt viktige for en rekke fuglearter.

Flere typer myr er også våtmarker, inkludert palsmyr som finnes i de alpine og arktiske områder.

76 prosent av alle våtmarksartene er truet på verdensbasis.

Under Ramsar-konvensjonen er det etablert et nettverk av 2289 våtmarksområder i verden.

I Norge har vi 63 områder med Ramsar-status.  De er allerede vernet fra før de gis Ramsar- status.

Ramsar-områder er våtmarker av internasjonal verdi. De må oppfylle minst ett av ni kriterier som gjelder innen for eksempel biologisk mangfold, sjeldne arter eller om området har betydning for en eller flere fuglearter i sårbare faser.

Les mer om våtmarker på Miljøstatus her...

Verneområder i Vestfold

Vestfold har rundt 140 naturvernområder som dekker alt fra de ytterste øyene i skjærgården til de indre høyereliggende skogplatåene i fylket. Mange av dem er det vi kaller våtmark. Vi får dessuten stadig flere områder som blir vernet i produktiv skog gjennom ordningen med frivillig skogvern.

Les mer om naturvernområdene i Vestfold her...