Søknad utenlandske treslag

Skal du plante ut utenlandske treslag til skogbruksformål må du ha tillatelse fra fylkesmannen. Dette gjelder også juletreproduksjon og pyntegrønt. Søknadsskjema finner du her.

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål trådte i kraft i 2012 og er hjemlet i naturmangfoldlovens kapittel IV om fremmede organismer. Forskriften setter krav om tillatelse ved utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål, herunder til skogproduksjon, pyntegrøntproduksjon og juletreproduksjon.

Forskriften har som formål å hindre at utsetting av utenlandske treslag medfører uheldige følger for naturmangfoldet.

Søknad om utsetting av utenlandske treslag skal sendes til fylkesmannen minst 2 måneder før utsettingen skal finne sted. Miljødirektoratet er klageinstans. Vedtak fattet etter forskriften ligger offentlig tilgjengelig i Miljøvedtaksregisteret.

Forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål

Til høyre finner du søknadsskjema og veileder til forskriften.