Prosjekt Indre Viksfjord

Prosjekt Indre Viksfjord har som hovedmål å ta vare på ålegressengene i indre Viksfjord. Et viktig tiltak for å oppnå dette, er å redusere problemet med grønnalger som til tider kan dekke store deler av Indre Viksfjord og Vikerøysundet.

Grønnalgeteppene tar lyset fra ålegresset. Ålegressenger er viktige oppvekstområder for fisk og andre marine arter, og trues dersom de mister tilgang på lys. Grønnalgene er også til sjenanse for badeliv og båtbruk.

Det unike ved prosjektet er at natur og mennesker har felles interesse i å gjøre noe med grønnalgene. Grønnalgene truer eksistensen av ålegressengene. Dessuten reduserer de sterkt bruksverdien av indre Viksfjord for mennesker i området.

Prosjektet er finansiert med støtte fra Miljødirektoratet gjennom Fylkesmannen i Vestfold. Arbeidet skjer i nært samarbeid med Larvik Kommune.

Medlemmer i velforeningen utfører arbeider som egenandel i prosjektet og samarbeidende firmaer leverer tjenester til rabatterte priser som en del av finansieringen.

Prosjektet har en betydelig vitenskapelig interesse og både Havforskningsinstituttet ved forskningsavdelingen i Flødevigen, NIVA og Akvaplan-NIVA er viktige deltakere i prosjektet.

Prosjektet startet i 2012.

Les mer om prosjektet på Indre Viksfjord Vel her...