Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven har stor betydning for alle instanser som forvalter eller påvirker natur, bl.a. gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Loven er den mest omfattende og viktigste lov om forvaltning av norsk natur noensinne. Naturmangfoldloven trådte i kraft 1. juli 2009, med unntak av kapittelet om fremmede organismer.

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

 

Generelt om naturmangfoldloven


Naturmangfoldloven og arealforvaltning


Naturmangfoldloven og kommunal forvaltning


Eksempler på bruk av naturmangfoldloven


Nyttige verktøy ved bruk av naturmangfoldloven