Tilskudd til bygging av skogsveier

Formålet med denne ordningen er å legge til rette for en infrastruktur som holder kravet til veiklasse jamfør LMD sine veinormaler for skogsbilveier.

Skogsbilvei

Skogsbilvei


Søknad om byggetillatelser blir behandlet etter «Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier», og sendes til kommunen.

Retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til bygging og ombygging av skogsveier og drift med taubane, hest o.a. i Vestfold fylke, ligger under dokumenter til høyre på denne siden.

Mer om bygging av landbruksveier finnes her.