Tilskudd til avløsning ferie og fritid

Formålet med ordningen er å dekke kostnader til avløsning, slik at brukerfamilien kan ta ut noen fridager/feriedager gjennom året, og ordningen gjelder følgelig bare for bruk med husdyrhold.

Alle foretak som søker om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, må dokumentere kostnadene. Godkjent refusjonsgrunnlag er avløsertjenester kjøpt fra avløserlag eller avløserring, avløsning som er organisert i et arbeidsgiver-/arbeidstakerforhold med innbetalt arbeidsgiveravgift eller avløsertjenester kjøpt fra andre foretak. I det siste tilfellet, må utgiftene dokumenteres med bankbilag og faktura som tydelig viser hvilke avløsertjenester som er utført.

Avløseren kan ikke ha næringsinntekt fra foretaket, eller være ektefelle eller samboer til en som har næringsinntekt fra foretaket. Avløseren kan ikke være under 15 år.

Skoler og andre offentlige og private institusjoner har ikke rett på tilskudd etter denne ordningen.

Søknadstidsfristen er 15. oktober, sammen med produksjonstilskudd. Refusjonsgrunnlaget blir beregnet på grunnlag av dyretallet på registreringsdatoene 1. mars og 1. oktober.

Satser og regelverk er oppdatert på Landbruksdirektoratets nettside.

Kommunen er førsteinstans, og eventuelle spørsmål om ordningen adresseres dit.