Husk søknad om produksjonstilskudd innen 15. oktober

15. oktober er den nye søknadsfristen for produksjonstilskudd 2017. Da kan alle foretak med jordbruksproduksjon søke om tilskudd.

Fagsystemet åpner for søknader 1. oktober, som også er registreringsdato/telledato. Vær ute i god tid med å søke! Se viktige punkter i liste under.

 

Viktige punkter du må merke deg:

 • Søknaden må registreres elektronisk. Husk å logge deg inn med org.nr. for foretaket.
 • Planteproduksjon: Husk å fylle inn alle eiendommer du driver areal på.
 • Produksjon av slaktegris, slaktekylling eller ender, kalkuner og gjess for slakt: Husk å huke  av i egen rute (nederst i seksjon «Antall dyr») for at du aksepterer at antall slakta dyr som er rapportert fra slakteri brukes i beregning av tilskuddet.
 • Avløsning ved ferie og fritid: Husk å huke av for at du søker om avløsertilskudd i egen seksjon «Avløsning ved ferie og fritid», også hvis du regner med at avløserutgifter vil påløpe etter 15. oktober.
 • Husk etterregistreringer innen 10. januar av:
  • Avløserutgifter påløpt i perioden 16. oktober - 31. desember
  • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober
  • Solgte livdyr av kylling og kalkun, solgt i perioden 16. oktober - 31. desember
  • Frukt, bær og veksthusgrønnsaker levert til godkjent omsetningsledd i perioden 16. oktober - 31. desember

Vær ute i god tid

I år er 15. oktober på en søndag. Det betyr at siste mulighet for å få bistand fra landbrukskontoret blir fredag før fristen. Vi anbefaler sterkt at du går inn i Altinn og fyller ut søknad en av de første dagene i oktober. Da har du litt tid på deg om du støter på problemer.

Finn informasjon

Landbruksdirektoratet har lagt ut mye informasjon på sin nettside under «Produksjonstilskudd - Aktuell søknadsomgang». Her finner du også veiledning for hvordan du kan logge deg på i Altinn og veiledningsfilm som viser hvordan du kan fylle ut søknadsskjemaet.

Tips:

 • Bak hver produksjonskode og mange steder ellers i søknadsskjemaet, vil du finne blå sirkler med hvite spørsmålstegn. Hvis du klikker på spørsmålstegnene, får du opp tekstbokser med definisjoner, utfyllingsanvisninger, evt. krav til vedlegg og annen nyttig informasjon som vil hjelpe deg til å utforme en korrekt søknad.
 • Du kan skrive inn kommentarer og utfyllende opplysninger til søknaden under seksjonen «Oppsummering og send». Kommentaren vil være tilgjengelig for saksbehandler i kommunen.

Kontaktpersoner